Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng EUR-USD ngày 11-01-2017

Phân tích EUR-USD ngày 10-1-2017 Chúng ta cùng phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng EUR-USD ngày 11-01-2017. Cùng kiếm tiền làm giàu bền vững trên thị trường ngoại hối Forex nhé. Trong giao dịch thị trường ngoài hối Forex không có đúng có sai vì tùy theo chiến lượng và … [Read more...]