Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017

 

Chúng ta cùng Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017

Cùng kiếm tiền làm giàu bền vững trên thị trường ngoại hối Forex nhé.

Trong giao dịch thị trường ngoài hối Forex không có đúng có sai vì tùy theo chiến lượng và hệ thống giao dịch mỗi người

Daily chart D1:

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017 biểu đồ D1
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017 biểu đồ D1

Vẽ cản và trend D1 như hình

 • D1 có mô hình 2 đáy giảm hoàn thành
 • Giá vừa thực hiện break cản D1 xu hướng giá giảm
 • Giá hiện tại đang hồi lại
 • Giá đã break qua cản dưới D1 xác nhận xu hướng giảm giá muốn giảm tiếp cần 1 cú sóng hồi lại trước khi tiếp tục giảm theo sóng chính giảm
 • Cú sóng hồi này giá có thể hồi về vùng fibo 50-61.8 của D1 hoặc có thể hồi lên test đỉnh D1 luôn

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Xu hướng chính giá giảm đã break cản giá cần 1 cú sóng hồi lại trước khi giảm tiếp theo sóng chính D1. Cú sóng hồi này giá có thể hồi về vùng fibo 50-61.8 của D1 hoặc có thể hồi lên test đỉnh D1 luôn nên chúng ta ưu tiên vào ăn theo sóng hồi D1 (ưu tiên Buy theo sóng hồi D1)
 • Kịch bản 2: Giá tiếp tục giảm chúng ta đứng ngoài quan sát vì giá có thể là cuối xu hướng nên vào rất dễ bị quét sl. Chúng ta nên chờ giá tạo mô hình 2 đáy h1, H4 rồi Buy lên theo sóng hồi d1 (giống kịch bản 1)

Vào H4 xem cụ thể mô hình

H4:

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017 biểu đồ H4
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017 biểu đồ H4

Phân tích:

Vẽ cản và trend H4 như hình

 • Giá tăng theo mô hình 2 đáy tăng H4 break cản và hoàn thành mô hình.
 • Giá có thể hồi lại tạo đáy 3 để tăng tiếp theo sóng hồi D1
 • Hoặc giá có thể tăng luôn lên mà không hồi lại
 • Mục tiêu vùng giá là vùng cản H4 gần nhất hoặc fibo 50-61.8 của D1 mà cũng có thể lên test đỉnh D1 luôn

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá hồi lại tạo đáy 3 tăng tiếp theo mô hình 2 đáy tăng H4. Tăng theo sóng hồi D1.
  • Giá đã break cản và trend line H4 chờ giá hồi về vào lệnh giao dịch tại đáy 3 H4 (ưu tiên Buy theo sóng hồi D1)
  • Nếu giá tăng đi luôn thì không vào lệnh
 • Kịch bản 2: Giá tiếp tục giảm mạnh qua cản dưới D1 và H4 thì không vào lệnh. Lúc đó cần phân tích lại

 

Vào H1 xem cụ thể mô hình

 

H1

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017 biểu đồ H1
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017 biểu đồ H1

 

Phân tích:

Vẽ cản và trend H1 như hình

 • H1 chúng ta chờ mô hình 2 đáy H1 thì Buy lên
 • Hiện tại giá đã tăng 1 đoạn dài rồi giá có thể sẽ hồi về tăng lại để tạo đáy 2
 • Nếu giá tiếp tục tăng tiếp thì không làm gì chờ quan sát
 • Chờ giá hồi về tăng lại tạo đáy 2 break cản H1 thì vào lệnh
 • Vùng giá tăng chạm đến có thể là cản H4 hay fibo 50-61.8 của D1

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá hồi lại tạo đáy 2 rồi tăng theo sóng chính H4 và sóng hồi D1. Chờ mô hình 2 đáy h1 thì Buy lên. An toàn nên chờ H1 break cản thì vào lệnh L2 hoặc hồi về thì vào lệnh (ưu tiên Buy)
 • Kịch bản 2: Nếu giá tiếp tục tăng tiếp thì không làm gì chờ quan sát
 • Kịch bản 3: Giá tiếp tục giảm qua cản dưới H4, D1, H1 thì không làm gì đứng ngoài quan sát và phân tích lại

Nhận định:

 • D1 có mô hình 2 đáy giảm. Giá break cản dưới xác nhận xu hướng giảm giá hồi lại lấy đà giảm tiếp. Vậy D1 đang thực hiện sóng hồi
 • H4 mô hình 2 đáy tăng giá brek cản và trend line nên xu hướng là tăng. Chờ giá hồi lại tạo đáy 3 tăng tiếp theo sóng chính H4
 • H1 giá xu hướng sẽ tạo mô hình 2 đáy. Chờ giá break cản mô hình thì vào lệnh L2 hồi lại vào lệnh L3
  • Vào lệnh theo quản lý vốn L2_H1: Đặt lệnh chờ tại cản hoặc chờ break cản giá hồi lại thì vào lênh. Khối lượng vào 3-5% tài khoản. Sl cách đáy 20-30 pip. TP tại cản H4 hoặc fibo 61.8 của D1

Bài Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 19-01-2017 mang tính chất tham khảo bạn nhé. Nếu trùng quan điểm nhận định với bạn thì bạn cân nhắc giao dịch

Mời các bạn xem các bài phân tích các cặp giao dịch ngoại hối ngoại tệ Forex khác tại đây

 

Bài viết hữu ích hãy chia sẻShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn