Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017

Chúng ta cùng Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017

Cùng kiếm tiền làm giàu bền vững trên thị trường ngoại hối Forex nhé.

Trong giao dịch thị trường ngoài hối Forex không có đúng có sai vì tùy theo chiến lượng và hệ thống giao dịch mỗi người

Daily chart D1:

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ D1
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ D1

D1 có mô hình 2 đỉnh D1 giá vẫn chưa đóng cửa dưới cản. Xu hướng giảm theo mô hình.

Giá có thể giảm về vùng fibo 127 hoặc 161.8 của D1 sau đó hồi lại tạo đỉnh 3 giảm tiếp

Vào H4 xem cụ thể mô hình

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ h4
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ h4

H4 có mô hình 2 đỉnh giảm hoàn thành. Giá đã break cản  và đang hồi lại.

Giá có xu hướng hồi lại tạo đỉnh 3 sau đó giảm theom mô hình

Vào H1 xem cụ thể mô hình

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ h1
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ h1

Giá đang tạo mô hình 2 đáy tăng lên sau đó có thể tạo mô hình hình thành đỉnh 3 h4 rồi giảm theo xu hướng chính H4

Phối hợp chart

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ phối hợp
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 biểu đồ phối hợp

D1 mô hình 2 đỉnh giảm giá đang hồi  lại xu hướng tạo đỉnh 3 hoặc giá có thể giảm luôn

H4 giá hình thành mô hình 2 đỉnh h4 hoàn thành xu hướng hình thành đỉnh 3 sau đó giảm lại

H1 xu hướng tạo 2 đáy tăng lên tạo đỉnh 3 H4 rồi giảm

Vậy chúng ta chờ mô hình đỉnh 3 H4 rồi vào lệnh Sell tìm vào lệnh tại mô hình 2 đỉnh h1 sau khi hoàn thành

Bài Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng USD-CAD ngày 02-02-2017 mang tính chất tham khảo bạn nhé. Nếu trùng quan điểm nhận định với bạn thì bạn cân nhắc giao dịch

Mời các bạn xem các bài phân tích các cặp giao dịch ngoại hối ngoại tệ Forex khác tại đây

Cùng kiếm tiền làm giàu bền vững trên thị trường ngoại hối Forex

Chúc giao dịch vui vẻ

Bài viết hữu ích hãy chia sẻShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn