Phân tích cặp giao dịch ngoại hối forex AUD-USD NGÀY 14-11-2016

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối forex AUD-USD NGÀY 14-11-2016

Daily chart D1:

phan-tich-cap-giao-dich-ngoai-hoi-forex-aud-usd-ngay-14-11-2016
phan-tich-cap-giao-dich-ngoai-hoi-forex-aud-usd-ngay-14-11-2016

Phân tích:

Vẽ cản và trend D1 như hình

 • Giá giảm break trend nhưng chưa chạm cản D1
 • D1 đã kéo zz
 • Giá đang nằm ở giữa trend và cản nên có 2 kịch bản. Giá có thể giảm tiếp break cản và giảm mạnh. Hoặc lực giảm yếu dần khi gặp cản và trend đồng thời đang ở cuối xu hướng giảm nếu có giảm thì cũng giảm để test đáy D1 trước khi tăng lại theo xu hướng tăng D1
 • D1 hiện tại có mô hình 2 đáy tăng giá trước đó đã break cản và trend sau đó hồi lại và đang test đáy 2. Nên chúng ta ưu tiên kịch bản giá tạo mô hình và tăng trở lại

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá tiếp tục giảm và break cản D1 sau đó giảm mạnh. Nếu giảm tiếp không làm gì chờ xem giá và mô hình tiếp theo)
 • Kịch bản 2: Giá gặp cản và trend D1 lực cản lớn đồng thời là đáy D1 cuối xu hướng giảm D1 nên thường có mô hình đảo chiều tại H4, H1 để tăng theo xu hướng chính D1 nên ưu tiên phương án Buy (ưu tiên)

Chúng ta vào H4 để xem cụ thể mô hình

H4:

phan-tich-cap-giao-dich-ngoai-hoi-forex-aud-usd-ngay-14-11-2016-h4
phan-tich-cap-giao-dich-ngoai-hoi-forex-aud-usd-ngay-14-11-2016-h4

Phân tích:

Vẽ cản và trend H4 như hình

 • Giá giảm mạnh Break trend D1 rồi cản H4 tuy nhiên chưa chạm cản D1 và trend H4. Lực giảm vẫn còn giá có thể tiếp tục giảm tới cản D1 trước khi có mô hình đảo chiều.

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá giảm tiếp tới cản D1 và break cản giảm mạnh. Trong trường hợp này chúng ta đứng ngoài quan sát không làm gì vì có thể giá còn giảm tiếp
 • Kịch bản 2: Giá giảm tới cản D1 khi đó lực giảm yếu dần do gặp cản nên có thể giá đảo chiều nếu có mô hình (ưu tiên xem xét)

Vào H1 để tìm mô hình cụ thể (ưu tiên kịch bản 2 lệnh Sell)

H1

phan-tich-cap-giao-dich-ngoai-hoi-forex-aud-usd-ngay-14-11-2016-h1
phan-tich-cap-giao-dich-ngoai-hoi-forex-aud-usd-ngay-14-11-2016-h1

Phân tích:

Vẽ cản và trend H1 như hình

 • Chúng ta thấy giá tại H1 chưa có mô hình cụ thể tuy nhiên chúng ta chuẩn bị kịch bản sớm theo Kịch bản 2 ở trên

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá giảm tiếp tới cản D1 và break cản giảm mạnh. Trong trường hợp này chúng ta đứng ngoài quan sát không làm gì vì có thể giá còn giảm tiếp
 • Kịch bản 2: Giá giảm chạm cản D1 sau đó tạo mô hình 2 đáy như hình vẽ và đảo chiều tăng lại. Tuy nhiên giá chưa hình thành đáy D1 nên chúng ta cần tiếp tục theo dõi cập nhật

 

=> Nhận định:

D1 tạo ZZ và hình thành mô hình 2 đáy tăng. Giá break cản và trend sau đó qua lại test đáy D1. Nên ưu tiên kịch bản giá đảo chiều  tăng theo xu hướng chính D1.

H4 và H1 mô hình cũng chưa rõ tuy nhiên nếu giá giảm tiếp chạm cản D1 và có mô hình H1 2 đáy đảo chiều để vào lệnh

Nếu giá giảm mạnh break cản d1 thì chúng ta tiếp tục quan sát

Chúng Tôi tiếp tục cập nhật các bài phân tích các cặp giao dịch hàng ngày mời các bạn theo dõi

Bài viết hữu ích hãy chia sẻShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn