Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng EUR-USD ngày 11-01-2017

Phân tích EUR-USD ngày 10-1-2017

Chúng ta cùng phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng EUR-USD ngày 11-01-2017.

Cùng kiếm tiền làm giàu bền vững trên thị trường ngoại hối Forex nhé.

Trong giao dịch thị trường ngoài hối Forex không có đúng có sai vì tùy theo chiến lượng và hệ thống giao dịch mỗi người

Chart W1:

BIỂU ĐỒ TUẦN W1 CẶP EUR-USD
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng EUR-USD ngày 11-01-2017. BIỂU ĐỒ TUẦN W1 CẶP EUR-USD

Vẽ cản và trend W1 như hình

 • Giá đã break cản W1 và giảm theo mô hình 2 đỉnh W1. Xác nhận xu hướng giảm
 • Sau khi giá break qua cản giá cần thực hiện cú hồi lại lấy đà trước khi giảm tiếp theo xu hướng chính giảm
 • Hiện tại giá đang hồi lại trên vùng cản dưới

Daily chart D1:

 BIỂU ĐỒ NGÀY D1 CẶP EUR-USD

BIỂU ĐỒ NGÀY D1 CẶP EUR-USD

Vẽ cản và trend D1 như hình

 • Giá đã tăng break qua trendline D1
 • D1 có xu hương hình thành mô hình 2 đáy tăng
 • Đáy 1 đã hoàn thành. Đang có xu hướng hoàn thành đáy 2
 • D1 nếu giá break qua cản D1 khi đó mô hình 2 đáy tăng D1 hoàn thành giá sẽ tăng manh
 • Mục tiêu vùng giá có thể tăng qua cản D1 và tới có thể tới vùng fibo 50-61.8 của cản tuần W1

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá tiếp tục tăng break qua cản trên d1 hoàn thành mô hình 2 đáy tăng D1 và tăng mạnh (ưu tiên Buy)
 • Kịch bản 2: Giá tiếp tục giảm chúng ta không cần làm gì đứng ngoài quan sát chờ mô hình 2 đáy  h1, H4 thì vào Buy theo (theo kịch bản 1)

Vào H4 xem cụ thể mô hình

H4:

BIỂU-ĐỒ-H4-CẶP-EUR-USD
BIỂU-ĐỒ-H4-CẶP-EUR-USD

Phân tích:

Vẽ cản và trend H4 như hình

 • Nhìn hình sẽ thấy giá tạo mô hình tam giác
 • Giá đã tăng break trendline H4
 • Nếu giá break cản trên sẽ tăng theo mô hình 2 đáy tăng
 • Nếu giá break cản dưới giá có thể giảm tiếp
 • Chúng ta ưu tiên buy theo kịch bản 1 của d1 nên chúng ta ưu tiến phương án giá tăng break cản H4 tăng theo mô hình 2 đáy H4.
 • Cần vào H1 để xem cụ thể mô hình H1 để vào lệnh Buy

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá hình thành đáy 2 H4 và tăng theo mô hình 2 đáy H4. Vì cản và trendline H4 gần nhau nên giá rất dễ tăng break qua cản H4 . Giá có thể tăng break cản H4 tiếp đến là D1 (ưu tiên phương án Buy)
  • Hiện tại giá break qua trendline H4 có thể vào lệnh nhỏ theo quản lý vốn L1: 3%-5% tài khoản vì cản và trend rất gần nhau nên giá rất dễ break qua. TP tại vùng cản D1 hoặc cản tiếp theo D1. SL cách đáy H4 20-30pip
 • Kịch bản 2: Giá tiếp tục giảm thì đứng ngoài quan sát chờ mô hình 2 đáy H1,H4  thì vào Buy (giống kịch bản 1)

Vào H1 xem cụ thể mô hình

H1

 

BIỂU-ĐỒ-H1-CẶP-EUR-USD
BIỂU-ĐỒ-H1-CẶP-EUR-USD

Phân tích:

Vẽ cản và trend H1 như hình

 • Giá đang nằm giữa cản và trend chưa rõ xu hướng
 • H1 có thể tạo mô mình 2 đáy tăng như mình họa
 • Cản H1 và h4 trùng nhau
 • Nếu giá beak cản dưới giá sẽ tiếp tục giảm chúng ta đừng ngoài quan sát
 • Nếu giá tăng lên break cản trên giá sẽ tăng theo mô hình 2 đáy tăng H1

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá hình thành đáy 2 H1và tăng theo mô hình 2 đáy H1.. Giá có thể tăng break cản H1-H4 tiếp đến là D1 (ưu tiên phương án Buy)
 • Kịch bản 2: Giá tiếp tục giảm chúng ta không cần làm gì đứng ngoài quan sát chờ mô hình 2 đáy  H1 mới  thì vào Buy (như kịch bản 1)

 Nhận định: Cặp giao dịch ngoại hối đồng EUR-USD ngày 11-01-2017

 • W1: Giá đã break cản W1 và giảm theo mô hình 2 đỉnh W1. Xác nhận xu hướng giảm. Sau khi giá break qua cản giá cần thực hiện cú hồi lại lấy đà trước khi giảm tiếp theo xu hướng chính giảm
 • D1: Giá đã tăng break qua trendline D1 và có xu hương tăng break cản D1 hoàn thành mô hình 2 đáy tăng D1
 • H4: Giá đã tăng break trendline H4. Nếu giá break cản trên sẽ tăng theo mô hình 2 đáy tăng H4. Có thể vào lệnh nhỏ tại H4 như trình bày ở trên.
 • H1 hien tại chưa có mô hình 2 đáy hoàn thành. Chúng ta cần chờ giá break qua cản trên H1 vào lệnh
  • Vào lệnh Buy quản lý vốn theo kịch bản 1 của H1 và H4. L2 break cản H1-H4:10% tài khoản. SL cách đáy 20-30pip, TP tại vùng cản D1 hoặc cản tiếp theo D1
  • L3 chờ giá hồi về tạo đáy 3 h1 vào lệnh Buy nuôi kéo SL hoặc thoát tại cản tiếp theo D1 . Khối lượng vào 10% tài khoản. Sl cách đáy 20-30 pip

 Bài phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng EUR-USD ngày 11-01-2017 mang tính chất tham khảo bạn nhé. Nếu trùng quan điểm nhận định với bạn thì bạn cân nhắc giao dịch

Mời các bạn xem các bài phân tích các cặp giao dịch ngoại hối ngoại tệ Forex khác tại đây

Chúc giao dịch thành công

Bài viết hữu ích hãy chia sẻShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn