Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017

Chúng ta cùng Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017.

Cùng kiếm tiền làm giàu bền vững trên thị trường ngoại hối Forex nhé.

Trong giao dịch thị trường ngoài hối Forex không có đúng có sai vì tùy theo chiến lượng và hệ thống giao dịch mỗi người

Daily chart D1:

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng AUD-USD ngày 18-01-2017
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng AUD-USD ngày 18-01-2017

Vẽ cản và trend D1 như hình

 • Giá trước đó break trendline và tăng tới vùng cản trên của D1
 • Nếu giá break cản trên D1 giá có thể tiếp tục tăng tiếp trước khi hồi lại (đường màu trắng)
 • Giá có thể hồi lại sau đó mới tăng lên break cản tạo mô hình 2 đáy tăng D1 (đường màu vàng, màu xanh). Chúng ta ưu tiên theo phương án này Sell
 • Nếu giá giảm break cản dưới D1 giá có thể tiếp tục giảm
 • Cần vào H4 và H1 để xem cụ thể mô hình

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá có thể hồi lại sau đó mới tăng lên break cản tạo mô hình 2 đáy tăng D1 (đường màu vàng, màu xanh). Chúng ta ưu tiên theo phương án này Sell
 • Kịch bản 2: Giá có thể tiếp tục tăng lên break cản D1 và tăng tiếp. Lúc này cần quan sát chờ mô hình 2 đáy  h1, H4

Vào H4 xem cụ thể mô hình

H4:

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017 chart H4
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017 chart H4

Phân tích:

Vẽ cản và trend H4 như hình

 • Giá có xu hướng hình thành mô hình 2 đỉnh giảm H4
 • Giá đang tạo đỉnh 1 H4
 • Có thể giao dịch khi mô hình H4 break trendline (L1-H4) ăn và thoát tại cản H4 gần nhất. An toàn hơn thì chờ giá break cản xác nhận hình 2 đỉnh đảo chiều H4 hoàn thành (L2-H4). Ăn và thoát tại fibo 50 D1 hoặc cản dưới D1
 • Ngoài ra giá có thể hồi lại tạo đỉnh 3 h4 và giảm tiếp khi đó chuẩn bị giao dịch tại đỉnh 3 H4

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: Giá có xu hướng hình thành mô hình 2 đỉnh giảm H4. Có thể giao dịch khi mô hình H4 break trendline (L1-H4) ăn và thoát tại cản H4 gần nhất. An toàn hơn thì chờ giá break cản xác nhận hình 2 đỉnh đảo chiều H4 hoàn thành (L2-H4). Ăn và thoát tại fibo 50 D1 hoặc cản dưới D1
  • Vào lệnh theo quản lý vốn L1-H4:3-5% tài khoản, L2-H4 từ 5-10% tài khoản, lệnh L3 H4:10% tài khoản
  • Stop Loss cách đỉnh H4 20-30pip.

 

 • Kịch bản 2: Giá có thể tiếp tục tăng break cản trên D1 chúng ta không cần làm gì đứng ngoài quan sát chờ mô hình 2 đỉnh h1, H4 thì vào Sell theo (giống kịch bản 1). Vì đây có thể là cuối xu hướng tăng do H4 tăng hơn 300pip mà chưa có đợt sóng hồi thêm vào đó đây cũng là vùng cản ngày D1

Vào H1 xem cụ thể mô hình

H1

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017 chart H1
Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017 chart H1

Phân tích:

Vẽ cản và trend H1 như hình

 • Giá trước đó nhiều lần tạo mô hình 2 đỉnh H1 nhưng không hoàn thành do không break được cản.
 • Chúng ta cần chờ mô hình 2 đỉnh H1 break cản khi đó xu hướng giảm xác nhận
 • Tuy nhiên hiện tại h4 vẫn chưa có đỉnh nên việc giao dịch tại H1 giá có thể test rất mạnh quét stop loss nên cần vào lệnh khối lượng nhỏ và có stop loss
 • Chờ H1 giảm break cản thì có thể vào lệnh giao dịch Sell khối lượng nhỏ. Chờ giá hồi lên Sell tiếp
 • Cả lệnh 2 và lệnh 3 h1 cần phải thoát tại Fibo 50 h4 hoặc cản H4 hay kéo SL hòa vốn vì giá có thể quay đầu tăng lại tạo đỉnh H4 trước khi giảm theo mô hình 2 đỉnh H4

Kịch bản:

 • Kịch bản 1: H1 có mô hình 2 đỉnh break cản thì vào lệnh L2-H1. Chờ giá hồi lên Sell tiếp L3 (ưu tiên Sell
 • Kịch bản 2: Giá tiếp tục tăng tiếp chúng ta đứng ngoài quan sát vì giá đang ở cuối xu hướng tăng giá đang ở vùng cản mạnh của D1

=> Nhận định:

 • D1 Giá trước đó break trendline và tăng tới vùng cản trên của D1. Đây là vùng cản nên Giá có thể cần 1 cú hồi lại trước khi tăng vượt cản
 • Giá có xu hướng hình thành mô hình 2 đỉnh giảm H4. Chờ mô hình hoàn thành thì giao dịch an toàn
  • Có thể giao dịch khi mô hình H4 break trendline (L1-H4) ăn và thoát tại cản H4 gần nhất. An toàn hơn thì chờ giá break cản xác nhận hình 2 đỉnh đảo chiều H4 hoàn thành (L2-H4). Ăn và thoát tại fibo 50 D1 hoặc cản dưới D1
  • Ngoài ra giá có thể hồi lại tạo đỉnh 3 h4 và giảm tiếp khi đó chuẩn bị giao dịch tại đỉnh 3 H4
  • Lưu ý Vào lệnh theo quản lý vốn L1-H4:3-5% tài khoản, L2-H4 từ 5-10% tài khoản, lệnh L3 H4:10% tài khoản
 • H1 chờ hoàn thành mô hình 2 đỉnh giảm. Chờ mô hình hoàn thành thì vào lệnh SEll
  • Chờ H1 giảm break cản thì có thể vào lệnh giao dịch Sell khối lượng nhỏ. Chờ giá hồi lên Sell tiếp
  • Cả lệnh 2 và lệnh 3 h1 cần phải thoát tại Fibo 50 h4 hoặc cản H4 hay kéo SL hòa vốn vì giá có thể quay đầu tăng lại tạo đỉnh H4 trước khi giảm theo mô hình 2 đỉnh H4
  • Lưu ý Vào lệnh theo quản lý vốn L2-H1:3-5% tài khoản, L3-H1 5% tài khoản,
  • Stop Loss cách đỉnh H1 20-30pip.
 • An toàn nên chờ h4 có mô hình 2 đỉnh giao dịch tại đỉnh 2 hoặc đỉnh 3 của H4. Lúc này chờ mô hình H1 2 đỉnh thì vào giao dịch

 

 Bài Phân tích cặp giao dịch ngoại hối đồng AUD-USD ngày 18-01-2017 mang tính chất tham khảo bạn nhé. Nếu trùng quan điểm nhận định với bạn thì bạn cân nhắc giao dịch

Mời các bạn xem các bài phân tích các cặp giao dịch ngoại hối ngoại tệ Forex khác tại đây

 

Bài viết hữu ích hãy chia sẻShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn