Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng EUR-USD ngày 29-06-2017

Chúng ta cùng Phân tích cặp giao dịch ngoại hối Forex đồng EUR-USD ngày 29-06-2017 Biểu đồ H4 nến đang tạo sóng đẩy. Theo nhận định giá sẽ tạo sóng điều chỉnh Corection (Tam giác, nêm, Flag...) sau đó break và giảm vì giá đang gặp trend cản tuần Nếu giá Break qua trend … [Read more...]

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối forex AUD-USD NGÀY 14-11-2016

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối forex AUD-USD NGÀY 14-11-2016 Daily chart D1: Phân tích: Vẽ cản và trend D1 như hình Giá giảm break trend nhưng chưa chạm cản D1 D1 đã kéo zz Giá đang nằm ở giữa trend và cản nên có 2 kịch bản. Giá có thể giảm tiếp break … [Read more...]

Forex là gì

FOREX LÀ GÌ? FOREX = Foreign Exchange : trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay FX hay spot FX, Thị trường trao đổi ngoại tệ (FOREX) là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập vào năm 1971 khi tỷ lệ trao đổi trôi nổi được cụ thể hoá. Thị … [Read more...]