Phân tích cặp giao dịch ngoại hối forex AUD-USD NGÀY 14-11-2016

Phân tích cặp giao dịch ngoại hối forex AUD-USD NGÀY 14-11-2016 Daily chart D1: Phân tích: Vẽ cản và trend D1 như hình Giá giảm break trend nhưng chưa chạm cản D1 D1 đã kéo zz Giá đang nằm ở giữa trend và cản nên có 2 kịch bản. Giá có thể giảm tiếp break … [Read more...]

Quy luật bất biến 90 trên 10 trong đầu tư Forex

Quy luật bất biến 90 trên 10 trong đầu tư Forex Bạn đến với trang này điều đó thể hiện bạn đã có khát khao tìm đến sự thành công trong đầu tư Forex. Trong thị trường tài chính thế giới thị trường ngoại hối đầu tư Forex luôn tồn tại một Quy luật bất biến 90 trên 10 trong … [Read more...]

Forex là gì

FOREX LÀ GÌ? FOREX = Foreign Exchange : trao đổi ngoại tệ / ngoại hối, thường được viết là FOREX hay FX hay spot FX, Thị trường trao đổi ngoại tệ (FOREX) là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập vào năm 1971 khi tỷ lệ trao đổi trôi nổi được cụ thể hoá. Thị … [Read more...]